Trening Umiejętności Społecznych

Terapia umiejętności społecznychTo oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego — forma regularnego treningu grupowego

Uczestnictwo w zajęciach niesie za sobą szereg korzyści m.in.

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych ;
  • rozpoznawanie przeżywanych emocji
  • odreagowywanie napięcia w sposób akceptowalny społecznie
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • nauka pohamowania spontanicznych, nieakceptowalnych społecznie reakcji

 

DLA KOGO TUS:

Trening Umiejętności Społecznych to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, które mają trudności w interakcjach społeczny. Należą do nich m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, trudności w regulowaniu emocji (np.złości).
TO FORMA ZAJĘĆ POLECANA W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECTRUM AUTYZMU ORAZ ADHD.