Pedagog

PedagogTERAPIA PEDAGOGICZNA — działania o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. Polega na usprawnieniu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych, które są dobrze rozwinięte. Wszystkie te działania odbywają się pod okiem pedagoga, a wszystkie działanie które podejmuje mają na celu prowadzić do pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej dziecka.

 

DLA KOGO TERAPIA PEDAGOGICZNA?

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży m.in.:

  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • z nadpobudliwością psychoruchową
  • z trudnościami w nauce oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej