Akademia Rodzica

RodzinaCodzienność uświadamia nam, że nie ma idealnych rodziców ale są rodzice świadomi swoich ograniczeń. Nikt nie nauczył nas wcześniej wychowywania dzieci. Posiadamy tylko wzorce, które przekazali nam nasi rodzice. Często są to wzorce, które nie spełniają swojej funkcji i są krzywdzące dla dzieci.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH skierowany jest do rodziców którzy:

  • chcą nawiązać ze swoim dzieckiem słabszą więź,
  • czują, że dotychczasowe metody wychowawcze są mało skuteczne,
  • wychowują dzieci z ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Asperger), trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.